2000 Upper Deck Ovation Japan

From BaseballCardPedia.com
Jump to: navigation, search


Description

2000 Upper Deck Ovation Japan is a 90-card set distributed exclusively in Japan featuring stars of Nippon Pro Baseball (NPB). The product features a number of players who would go on to establish themselves in Major League Baseball

Distribution

24 packs per box, five cards per pack (MSRP: Y 299)

Reviews

Insertion Ratios

Cards Total Cards Numbered To Odds
Base 90 - ?
Rising Stars 30 2000 ?
short set 60 - ?
Griffey Gallery 6 - 1:10
40 Home Run Club 18 - 1:12
Oendan Favorites 3 - 1:24
Standing Ovation 12 2500 ?
Game Ball 13 - 1:288
Shoe Card 13 - 1:288
Game Ball/Shoe Combos 13 - ?

Checklist

Base Set

Rising Stars

Atsushi-Kizuka.jpg?id=1fb278e7-b36b-44fa-b64f-a52afa276929&size=original&side=front&.jpg Atsushi-Kizuka.jpg?id=1fb278e7-b36b-44fa-b64f-a52afa276929&size=original&side=back&.jpg

Each Rising Star is serial-numbered to 2000 copies.

1 Daisuke Matsuzaka

2 Koji Uehara

3 Kosuke Fukudome

4 Hidetaka Kawagoe

5 Tomohiro Nioka

6 Shinobu Fukuhara

7 Yukio Tanaka

8 Ryota Igarashi

9 Akihiro Higashide

10 Yoshinori Tateyama

11 Naoyuki Shimizu

12 Syogo Akada

13 Soji Tanaka

14 Naoki Matoba

15 Hisashi Takayama

16 Kazuo Yamaguchi

17 Kaoru Takahashi

18 Itsuki Shoda

19 Kensuke Tanaka

20 Daisuke Miyamoto

21 Fumitoshi Takano

22 Kenta Asakura

23 Kenshin Kawakami

24 Hisanori Takahashi

25 Kazunori Tanaka

26 Atsushi Kizuka

27 Yoshiyuki Noguchi

28 Takaya Kawauchi

29 Tetsuto Tomabechi

30 Kanichi Matoba


short set

Kazuo-Matsui.jpg?id=f0115f65-cb64-4d7d-85f6-c5ff17f1b176&size=original&side=front&.jpg Kazuo-Matsui.jpg?id=f0115f65-cb64-4d7d-85f6-c5ff17f1b176&size=original&side=back&.jpg

31 Koji Akiyama

32 Kenji Jojima

33 Takayuki Shinohara

34 Rod Pedraza

35 Nobuhiko Matsunaka

36 Taisei Takagi

37 Daisuke Matsuzaka

38 Kazuo Matsui

39 Tony Fernandez

40 Fumiya Nishiguchi

41 Ichiro Suzuki

42 Hidetaka Kawagoe

43 So Taguchi

44 Yoshitomo Tani

45 Masahiko Kaneda

46 Kiyoshi Hatsushiba

47 Tomohiro Kuroki

48 Hiroo Ishii

49 Makoto Kosaka

50 Brian Warren

51 Michihiro Ogasawara

52 Atsushi Kataoka

53 Tsutomu Iwamoto

54 Yukio Tanaka

55 Makoto Kaneko

56 Norihiro Nakamura

57 Phil Clark

58 Tuffy Rhodes

59 Akinori Ohtsuka

60 Akira Okamoto

61 Kosuke Fukudome

62 Leo Gomez

63 Koichi Sekikawa

64 Shigeki Noguchi

65 Hitoki Iwase

66 Hideki Matsui

67 Yoshinobu Takahashi

68 Koji Uehara

69 Akira Etoh

70 Kimiyasa Kudoh

71 Takeo Kawamura

72 Takashi Saito

73 Bobby Rose

74 Takanori Suzuki

75 Takuro Ishii

76 Kazuhisa Ishii

77 Shingo Takatsu

78 Roberto Petagine

79 Kenji Kawasaki

80 Atsuya Furuta

81 Tomonori Maeda

82 Koichi Ogata

83 Tomoaki Kanemoto

84 Shinji Sasaoka

85 Kenjiro Nomura

86 Makato Imaoka

87 Tsuyoshi Shinjo

88 Keiichi Yabu

89 Nobuyuki Hoshino

90 Tomochika Tsuboi


Inserts

Griffey Gallery

Ken-Griffey-Jr.jpg?id=08758207-d10e-45d2-81d7-573d72c1707d&size=original&side=front&.jpg Ken-Griffey-Jr.jpg?id=08758207-d10e-45d2-81d7-573d72c1707d&size=original&side=back&.jpg

G1 Ken Griffey, Jr.

G2 Ken Griffey, Jr.

G3 Ken Griffey, Jr.

G4 Ken Griffey, Jr.

G5 Ken Griffey, Jr.

G6 Ken Griffey, Jr.


40 Home Run Club

Bobby-Rose.jpg?id=166f12f1-ded2-430f-a6c4-4e0d1cbe15d5&size=original&side=front&.jpg Bobby-Rose.jpg?id=166f12f1-ded2-430f-a6c4-4e0d1cbe15d5&size=original&side=back&.jpg

HR1 Roberto Petagine

HR2 Takeshi Yamasaki

HR3 Hideki Matsui

HR4 Tomoaki Kanemoto

HR5 Bobby Rose

HR6 Tuffy Rhodes

HR7 Sherman Obando

HR8 Leo Gomez

HR9 Domingo Martinez

HR10 Koichi Ogata

HR11 Hiroki Kokubo

HR12 Nigel Wilson

HR13 Phil Clark

HR14 Nobuhiko Matsunaka

HR15 Akira Etoh

HR16 Norihiro Nakamura

HR17 Yoshinobu Takahashi

HR18 Ken Griffey, Jr.


Oendan Favorites

Kohsuke-Fukudome.jpg?id=ebc77766-85f1-484a-84c8-66bd9cbcc8dd&size=original&side=front&.jpg Kohsuke-Fukudome.jpg?id=ebc77766-85f1-484a-84c8-66bd9cbcc8dd&size=original&side=back&.jpg

OF1 Ichiro Suzuki

OF2 Norihiro Nakamura

OF3 Toshio Haru

OF4 Daisuke Matsuzaka

OF5 Hideki Matsui

OF6 Kenji Jojima

OF7 Tsutomu Iwamoto

OF8 Tuffy Rhodes

OF9 Koichi Ogata

OF10 Daisuke Motoki

OF11 Atsushi Kataoka

OF12 Kazuya Fukuura

OF13 Atsuya Furuta

OF14 So Taguchi

OF15 Kazuo Matsui

OF16 Hitoki Iwase

OF17 Kenji Morozumi

OF18 Shingo Takatsu

OF19 Kosuke Fukudome

OF20 Keiichi Yabu

OF21 Takahiro Saeki

OF22 Shinji Sasaoka

OF23 Tsuyoshi Shinjo

OF24 Tadahito Iguchi


Standing Ovation

Tuffy-Rhodes.jpg?id=a3a2fd4f-4c35-4520-b444-e61c93b71dba&size=original&side=front&.jpg Tuffy-Rhodes.jpg?id=a3a2fd4f-4c35-4520-b444-e61c93b71dba&size=original&side=back&.jpg

Each Standing Ovation card is serial-numbered to 2500 copies.

SO1 Ichiro Suzuki

SO2 Bobby Rose

SO3 Shigeki Noguchi

SO4 Koji Uehara

SO5 Tsuyoshi Shinjo

SO6 Daisuke Matsuzaka

SO7 Tuffy Rhodes

SO8 Koichi Ogata

SO9 Kenji Jojima

SO10 Tomohiro Kuroki

SO11 Atsuya Furuta

SO12 Michihiro Ogasawara


Autographs & Game-Used

Game Ball/Shoe

Koichi-Ogata.jpg?id=025784dc-fe77-4d05-9151-850073e08ed5&size=original&side=front&.jpg Koichi-Ogata.jpg?id=025784dc-fe77-4d05-9151-850073e08ed5&size=original&side=back&.jpg

Each player has three game-used cards.

  • Game Ball
  • Shoe
  • Game Ball/Shoe Combo

B-AF Atsuya Furuta

B-DM Daisuke Matsuzaka

B-HK Hiroki Kokubo

B-HM Hideki Matsui

B-HT Hiroshi Takamura

B-IS Ichiro Suzuki

B-KG Ken Griffey, Jr.

B-KO Koichi Ogata

B-MO Michihiro Ogasawara

B-SN Shigeki Noguchi

B-TI Takuro Ishii

B-TK Tomohiro Kuroki

B-TT Tomochika Tsuboi